Digitale educatie

leerlijn: 21st century skills

Ervaring leert dat leerlingen lesstof beter tot zich kunnen nemen wanneer deze op een uitdagende, interactieve manier wordt aangeboden. Ook Het Medialab ging op zoek naar een geschikte leervorm waarmee zij de leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs op deze manier zouden kunnen enthousiasmeren op het gebied van digitale educatie. Uiteindelijk is er gekozen voor de vorm van een escape room en heeft Het Medialab de eerste educatieve escape room ter wereld ontwikkeld. Sinds maart 2018 een begrip in de regio van Bibliotheek Eemland, met al meer dan 250 klassenbezoeken!

Het geheim? Educatie aanbieden door middel van gamification en immersive learning. Leerlingen worden ondergedompeld in een nieuwe wereld waarin ze op innovatieve, speelse wijze in aanraking komen met belangrijke leerdoelen uit de 21st Century Skills leerlijn. Ook (digitaal) burgerschap en economie, twee belangrijke actuele thema’s, spelen in de vernieuwde Escaperoom een belangrijke rol. Naast de Educatieve Escaperoom heeft Het Medialab nog een breed aanbod aan andere workshops, gastlessen, leskisten en evenementen waarmee zij jong (én oud!) aan de hand van dezelfde leerdoelen helpen hun vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid verder te ontwikkelen.

De leerlijn 21st Century Skills is ontwikkeld om aan te sluiten bij de richtlijnen van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Hieronder worden een aantal van onze belangrijkste leerdoelen verder toegelicht.

21st century skills van het medialab van de bibliotheek eemland amersfoort

COMPUTATIONAL THINKING
Gegevens verzamelen, analyseren en visualiseren. Probleem decompositie (probleem opbreken in kleine stukjes om de complexiteit te kunnen hanteren). De computer gebruiken bij het verwerken/bewerken van gegevens.

ICT-BASISVAARDIGHEDEN
Kennis hebben van de functie van (onderdelen van) een computer en een computernetwerk. Kennis hebben en begrijpen van digitale technologie. Digitale apparaten en besturingssystemen gebruiken en apps beheren. Digitale handleidingen en hulpbestanden functioneel gebruiken. Verschillende media gebruiken voor de publicatie van ‘content’. Beseffen dat een computer taken gelijktijdig kan uitvoeren waardoor dingen sneller en makkelijker gaan.

MEDIAWIJSHEID
Bewust van de medialisering van de samenleving. Kennis hebben van de verschillende functies van media. Kennis hebben van de invloed van media op de werkelijkheid. Veilig omgaan met media en sociale netwerken. Reflectie op eigen ‘mediagebruik’.

INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Informatieprobleem formuleren. Zoekstrategie bepalen. Verwerven en selecteren van informatie. Verwerken van informatie. Presenteren van informatie. Evalueren en beoordelen op waarde en objectiviteit/subjectiviteit.

(DIGITAAL) BURGERSCHAP
Jezelf informeren en mogelijkheid tot uiten van eigen mening via digitale media. Omgaan met ‘gekleurde’ informatie. Herkennen van en omgaan met het verschil tussen hoe iemand zich online presenteert en de werkelijkheid. Waarde van technologie voor de samenleving. Risico’s inschatten van onverstandig gebruik digitale media.

(DIGITALE) ECONOMIE
Participatie in de economie. Waarde van producten kunnen inschatten. Inzien dat economisch handelen steeds meer online verloopt. Waarde van digitale data. Verschil tussen producent en consument. Voor- en nadelen van digitale marketing.